“Toe, teken eens ‘n schaap voor me.”

27 februari, 2011|

Vanaf de eerste zin die de kleine prins spreekt, ontwikkelt het verhaal – gestut door de mooie tekeningen van de auteur – zich zonder te verslappen.
“Het heeft niets met kinds […]