Vanaf de eerste zin die de kleine prins spreekt, ontwikkelt het verhaal – gestut door de mooie tekeningen van de auteur – zich zonder te verslappen.
“Het heeft niets met kinds […]