Steeds op zoek naar schoonheid is het des te frappanter hoe flagrant het Fortis-verhaal eraan ontbeert.
De Graaf-die-zich-dieper-Graaft bezorgt me werkelijk plaatsvervangende schaamte.
Ik wens het niemand toe om – net als […]