Nicoba is een holding.
Aan Sordoff werd gevraagd om een logo te ontwikkelen dat samen met enkele dochterondernemingen een geheel moest vormen.
Het logo werd metaforisch opgevat naar analogie met de organische […]